Model APC-S

mỗi trang
Tháp giải nhiệt APC - S 600RT

Tháp giải nhiệt APC - S 600RT

Mã sản phẩm : APC - S 600RT

Lưu lượng nước ( min/l) : 7800

Kích thước ( L*W*H) mm : 37500*6050*4500

Công suất motor : 11HP

Quạt hút : D3200mm

Trọng lượng khô : 3250 kg

Trọng lượng khi hoạt động : 6880 kg 

Tháp giải nhiệt APC-S80RT

Tháp giải nhiệt APC-S80RT

Mã sản phẩm : APC - S 80RT

Lưu lượng nước ( min/l) : 1040

Kích thước ( L*W*H) mm : 1450*2700*2720

Công suất motor : 1.1HP

Quạt hút : D1200mm

Trọng lượng khô : 460 kg

Trọng lượng khi hoạt động : 1010 kg 

Tháp giải nhiệt APC-S400RT ( 2 cells )

Tháp giải nhiệt APC-S400RT ( 2 cells )

Mã sản phẩm : APC - S 400RT ( 2 cells )

Lưu lượng nước ( min/l) : 5200

Kích thước ( L*W*H) mm : 3150*4080*3935

Công suất motor : 5.5HP *2

Quạt hút : D1800mm*2

Trọng lượng khô : 1960 kg

Trọng lượng khi hoạt động : 5800 kg 

Top

   (0)