LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Tháp Giải Nhiệt Công Nghiệp Alpha Việt Nam

Địa chỉ : 1041/80A Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7 , TP.HCM

Điện thoại : 0903 880 938 - 0903 992 945 - 0903 962 945

Email : thucquyen@coolingtower.vn

Website : http://www.thapgiainhietcongnghiep.com.vn

Mã xác nhận

Top

   (0)